PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA

Upozornenie: Tieto pravidlá boli vytvorené ako vzorový dokument a nie sú právne záväzné. Webnode nenesie žiadnu zodpovednosť za používanie tohto dokumentu. Doporučujeme tieto pravidlá konzultovať s vašim právnikom a upraviť ich tak, aby zodpovedali potrebám vášho obchodu.

Kľúčové informácie

Tieto Pravidlá ochrany súkromia sú súčasťou a podliehajú Obchodným podmienkam uvedeným na týchto webových stránkach. Tieto pravidlá popisujú ako firma [názov firmy] chráni a používa informáce, ktoré jej predáte pri používaní týchto stránok.

Ak nám pri použití týchto stránok poskytnete vaše údaje, použijeme ich len takým spôsobom, ktorý je tu popísaný a je v súlade s týmito pravidlami.

Čas od času tieto pravidlá aktualizujeme. Aktuálna verzia je vždy zverejnená na týchto stránkach.

Úvod

Zhromažďujeme a používame niektoré informácie o jednotlivcoch tak, aby sme im mohli ponúknuť produkty a služby a niektoré funkcie na týchto stránkach. Informácie tiež zbierame preto, aby sme lepšie pochopili, ako používatelia používajú tieto stránky a aby sme im mohli včas zobrazovať relevantné informácie.

Aké informácie zhromažďujeme?

Pri každej registrácii, prihlásení, nákupe produktu alebo služby a vždy, keď niekto navštívi túto stránku, zhromažďujeme určité informácie spôsobom, ktorý je popísaný v nasledujúcich odstavcoch.

Informácie poskytnuté používateľom:

 • Informácie slúžiace k identifikácii (napríklad meno a e-mailová adresa), ktoré zadávate pri registrácii, účasti na rôzných aktivitách na stránkach, ako je napríklad účasť v diskusiách na stránkach.

Cookies:

 • Pri návšteve našich stránok vám môžeme na váš počítač poslať jeden alebo viac súborov tzv. „cookies“ – jedná sa o malý textový súbor obsahujúci reťazec alfanumerických znakov, ktorý jednoznačne identifikuje váš prehliadač.
 • Používame dva typy cookies, trvalé a jednorázové.
 • Trvalý súbor „cookie“ zostáva na pevnom disku aj po zavretí prehliadača. Trvalé súbory cookies môžu byť použité vašim prehliadačom pri ďalšej návšteve našich stránok. Trvalé súbory cookies môžete odstrániť (riaďte sa prosím pokynmi v sekcii Pomocník vášho prehliadača).
 • Jednorázové cookie súbory sú dočasné a sú zmazané, akonáhle zavriete prehliadač.
 • Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby žiadne súbory cookies neprijímal, alebo aby ich prijatie indikoval. Niektoré funkcie našich stránok však nemusia byť plne funkčné, pokiaľ funkciu „prijímať cookies“ vypnete.

Súbory protokolu:

 • Váš prehliadač automaticky hlási nášmu serveru niektoré informácie pri každom zobrazení webovej stránky.
 • Pri registrácii na našich stránkach alebo pri ich prezeraní naše servery zaznamenávajú určité informácie, ktoré váš webový prehliadač odosiela pri každej návšteve webovej stránky.
 • Tieto protokoly serveru (tzv. „log súbory“) môžu obsahovať informácie, ako je napríklad vaša webová požiadavka, IP adresa, typ prehliadača, jazyk prehliadača, odkazujúce / výstupné stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupné stránky, počet prehliadnutých stránok a poradie týchto stránok, množstvo času stráveného na určitých stránkach, dátum a čas vašej požadavky a jeden alebo viac súborov cookies, ktoré môžu jednoznačne identifikovať váš prehliadač.

Ako používame tieto informácie

Ak nám poskytnete vaše identifikačné údaje, použijeme ich, aby sme zaistili funkčnosť stránok a poskytli vám také funkcie, ktoré potrebujete.

Akékoľvek osobné informácie alebo obsah, ktoré dobrovoľne šírite online (v diskusných fórach, blogoch, vo vašom osobnom profile atď.) sú verejne prístupné a môžu byť zhromažďované a použité ostatnými ľuďmi. Akékoľvek obrázky, videá, ktoré sa rozhodnete zdieľať, môžu byť distribuované po internete a inými médiami a môžu byť dostupné širokej verejnosti.

Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť k nemarketingovým alebo administratívnym účelom (napríklad vás informovať o rozsiahlejších zmenách na našich stránkach, alebo pre poskytnutie zákazníckeho servisu). Používame ako osobné údaje, tak aj niektoré neosobné údaje (napríklad anonymné používateľské dáta, súbory cookies, IP adresy, typ prehliadača, dáta o kliknutiach a pod.) aby sme mohli zlepšovať kvalitu a dizajn poskytovaných služieb, vytvárať nové funkcie a akcie. Za týmto účelom ukladáme, sledujeme a analyzujeme užívateľské chovanie, nastavenia a trendy.

Používame cookies a log súbory za účelom:

 1. zapamätania informácií, ktoré tak nebudete musieť znovu zadávať pri ďalšej návšteve našich stránok;
 2. poskytovania prispôsobeného obsahu a informácií;
 3. sledovania našich marketingových kampaní;
 4. sledovania súhrnných ukazovateľov, ako je celkový počet návštevníkov a fungovanie;
 5. sledovania vašich príspevkov, prihlásení a zľavových kupónov, akcií a súťaží;
 6. diagnózy a opravy technických problémov nahlásených našimi zákazníkmi, ktoré sú spojené s IP adresami pod kontrolou konkrétnej webovej spoločnosti alebo poskytovateľa pripojenia;
 7. prístupu k vašim informáciám po vašej registrácii a zakúpení produktov alebo služieb.

Kedy zverejňujeme získané informácie

Poskytujeme osobné údaje a neosobnú identifikáciu našim dcérskym spoločnostiam za účelom spracovania týchto informácií v našom zastúpení. Vyžadujeme, aby táto tretia strana súhlasila so spracovaním takýchto informácií v súlade s našimi Pravidlami pre ochranu súkromia, a vynakladáme primerané úsilie na to, aby obmedzila používánie týchto informácií a jednala so zodpovedajúcou úrovňou súkromia a bezpečnosti.

Môžeme uvolniť Vaše osobné identifikačné údaje a / alebo neosobnú identifikáciu, ak to bude vyžadovať zákon, alebo v dobrej viere, že je táto akcia nevyhnutná k dosiahnutiu súladu so štátnymi zákonmi (napr. autorského práva EU), alebo v reakcii na súdny príkaz, predvolanie, alebo príkaz k domovej prehliadke.

Poskytnutie informácií môže byť nevyhnutné pri vyšetrovaní, prevencii, dalších krokoch týkajúcich sa podozrivých osôb alebo nezákonných činností, vrátane, ale nie výhradne, činností akými sú: podvod, potenciálne hrozby všeobecného ohrozenia alebo hrozby fyzickej bezpečnosti akejkoľvek osoby, porušenie našich Podmienok; prípadne v iných prípadoch, ak to umožňuje zákon.

Taktiež si vyhradzujeme právo zverejniť osobné údaje a / alebo neosobné identifikačné informácie, ktoré považujeme, v dobrej viere, za vhodné alebo nutné v prípade zaistenia dodržovania našich Podmienok, v prípade ochrany pred hroziacim porušením Podmienok či zákona, pri prešetrovaní nárokov a tvrdení tretích strán v prípade obvinení, pri pomáhaní polícii či státnym organizáciám, k ochrane bezpečnosti alebo integrity našich webových stránok a služieb, a pri výkone alebo ochrane práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti spoločnosti, nášho personálu, našich užívateľov alebo ďalších.

Vaše nastavenia

Môžete, samozrejme, odmietnuť vyplniť osobné identifikačné údaje prostredníctvom našich služieb, v tomto prípade vám ale nemusíme byť schopní poskytnúť určité služby. Môžete aktualizovať alebo opraviť vaše osobné údaje v profile a nastaviť váš kontaktný e-mail kedykoľvek pri návšteve svojho účtu na stránke profilu. Vezmite prosím na vedomie, že niektoré súbory nahrané užívateľmi na našich stránkach nie je možné odstrániť a naďalej podliehajú našim Podmienkam.

Podnikneme primerané kroky v rámci ochrany vášho súkromia a bezpečia (napríklad po vás budeme požadovať unikátne heslo) pri overení vašej totožnosti pred tým, než vám poskytneme prístup k profilu. Za všetkých okolností zodpovedáte za utajenie svojho unikátneho hesla aj infomácií o účte.

Bezpečnosť

Vynakladáme primerané fyzické, manažérske a technické opatrenia pre zachovanie integrity dát a zabezpečenie vašich osobných údajov. Nemôžeme však zaistiť alebo zaručiť bezpečnosť všetkých informácií, ktoré ste odoslali našej spoločnosti, a robíte tak na vlastné nebezpečenstvo. Akonáhle sme získali informácie, ktoré ste odoslali, vynaložíme obchodne primerané úsilie pre zaistenie bezpečnosti našich systémov. Uvedomte si však, prosím, že to nie je zárukou, že tieto informácie nebudú prístupné, zverejnené, zmenené, alebo stratené v dôsledku narušenia niektorého z našich fyzických, technických, nebo manažérskych bezpečnostných opatrení.

Prípadné otázky a pripomienky k týmto Zásadám ochrany osobných údajov prosím pošlite na túto e-mailovú adresu damiobchod@gmail.com alebo nám napíšte na adresu:  Gasštanová 6396, 921 01 Piešťany

Posledné úpravy prebehly dňa:  9.8.2018.